Thời gian từ 1-5 phút.

Thông tin iCloud bao gồm tình trạng tắt/bật và Sạch/Báo mất

Giúp các bạn tránh mua nhầm iPhone/iPad có iCloud ẩn

Để kiểm tra bằng serial vui lòng xem 

Kiểm tra tình trạng iCloud sạch / báo mất

Thời gian 1-5 phút

Thông tin bao gồm:

Kiểu máy, Tình trạng và ngày bị blacklist, nhà mạng blacklist và thời gian kiểm tra.

Những máy bị Blacklist: có nguy cơ bị lock lại khi dùng tại Việt Nam và không sử dụng được tại Mỹ, Canada, các nước Nam Mỹ và một số nước khác.

Ví dụ

IMEI: 3572690995xxxx
MEID: 357269099xxxx
Tên thiết bị: APPLE IPHONE XS MAX (A1921)
Tình trạng: CLEAN
Ngày kiểm tra: 2018-12-07T20:06:32.563Z

Để kiểm tra chính xác các quốc gia khác xem thêm:

Kiểm tra Blacklisted iPhone [Đầy đủ]

Tham gia group Phường Táo để nhận token miễn phí